JaCoW Logo

Reference Search

AuthorsName References (Included in reference)
Yu. N. Denisov 18 (13)
Yu. M. Zharinov 15 (3)
Yu. Martynovsky 1 (0)
Yu. N. Gavrish 17 (10)
Yu. Maltseva 9 (5)
Yu. M. Yashnov 1 (0)
Yu. Matveev 8 (3)
Yu. M. Volkov 2 (0)
Yu. Martirosyan 2 (2)
Yu. Milichenko 3 (1)
57306 results