JaCoW Logo

Reference Search

AuthorsName References (Included in reference)
Yu. S. Popov 1 (0)
Yu. Senichev 18 (15)
Yu. S. Sheinman 1 (1)
Yu. Severgin 8 (3)
Yu. S. Khodyrev 2 (2)
Yu. S. Ivanov 1 (0)
Yu. S. Jazvistly 1 (0)
Yu. S. Sigov 2 (2)
Yu. S. Oparina 3 (3)
Yu. S. Kubankin 1 (0)
57306 results